Canolfan Y Santes Melangell

PennantFRNTCanolfan Gristnogol ar gyfer cwnsela, adlewyrchu a gofalaeth fugeiliol

Canolfan sy’n gysylltiedig a safle pererindota Cristnogol hynafol, sydd yn cynnig lle ar gyfer myfyrio, adfywio ac adnewyddu.

Mae Weinidogaeth Iachâd yn traddodiadol yma ac mae ne rhaglen o Diwrnodiau Distaw.

Galle unigolion ne grwpiau dod i’r canolfan er mwyn cyfarfod, adlewyrchu ne edrych am cefnogaeth. Yr ydym yn arbennig yn helpu pobl gyda problemau ysbrydol ac mae help unigol ar gael.

Eglwys Greirfa

St Melangell ChurchTrysor mwyaf yr eglwys yw cysegrfa Santes Melangell o’r 12fed ganrif ac yr unig un yn Ewrop. Bu Eglwys Gristnogol yma am dros 1200 o flynyddoedd.

Mae ei lleoliad, mewn man hynod o hardd yng nghesail mynyddoedd y Berwyn, yn dawel a naturiol. Mae’r eglwys yn sefyll mewn mynwent gron, a ddefnyddiwyd yn yr Oes Efydd, gyda chylch o goed yw hynafol o’i hamgylch ac amcangyfrifir eu bod yn ddwy fil o flynyddoedd oed.

Mae’r lle yma yn cynnig lle encil ar gyfer llonydd, gweddïo ac addoli. Mae ne siop sydd yn gwerthu cardiau, llyfrau ac anrhegion. Mae ne addoli beunyddiol gydag ymbiliau.

Yr hyn rydym yn ei gynnig

Mae’r Canolfan yn cynnig ystafell mawr er mwyn cyfarfod, i darparu cynhaliaeth, lle i cael lluniaeth ac i cymerid rhan yn Diwrnodiau distaw.

Mae ne, gegin, toiled ac swyddfa sydd yn hawdd i’r anabl. Mae’r gerddi mewn cwm dawel ac naturiol, ardal hardd i gerdded, gorffwys ac mwynhau natur beth bynnag y tymor y flwyddyn.

Beudy Bach

Yn gwaelod yr ardd mae Beudy Bach sydd adeilad ar wahân i’r canolfan lle i gweinidogaeth cyfrinachol.

Mae yn lle gallu unigolion ne grwpiau bach defnyddio i cyfarfod, distawrwydd ne ystido. Mae ne toiled, tegell, rhewgell ac ffwrn microdon.

Sut yr ariennir Canolfan Y Santes Melangell?

Nid yw’r Canolfan yn derbyn grantiau ac felly mae yn hunangynhaliol.

Mae ne cronfa wedi sefydlu sydd yn ariannu gweinidogaeth ac y gwasanaethau sydd ar gael, mae hyn yn talu’r biliau ffon, a thrydan, costau post a gwaith gweinyddol a phob cost arall sydd yn gysylltiedig a gwaith y Canolfan ac yr holl mae yn gynnig.

Pererindod

Statue St MelangellMae Pennant Melangell yn lle sydd tu hwnt i eiriau ac mae’n bell i ffwrdd o ruthr bywyd yn yr unfed ganrif ar hugain; lle mae Duw yn siarad yn y distawrwydd a lle mae pobl yn cael cyfle i brofi ymdeimlad o’r Bendigaid.

Mae’r eglwys yn agored bob dydd ar gyfer gweddi ac addoli ac yr ydym yn croesawu pob pererin ac ymwelydd. Edrychwn ymlaen at eich croesawu chi ar eich pererindod a gobeithiwn y bydd ymdeimlad parhaol o dangnefedd Crist yn mynd oddi yma gyda chi.

View this information in English