Byd Mari Jones

Mae contractwyr wedi dechrau gweithio ar Eglwys Beuno Sant, Llanycil, i’w throi’n ganolfan ymwelwyr mewn prosiect gan Gymdeithas y Beibl sy’n werth £1 miliwn.

Bydd Byd Mari Jones yn adrodd hanes y ferch 15 oed a gerddodd 25 milltir o Lanfihangel-y-Pennant i’r Bala yn 1800 i brynu Beibl gan y Parchedig Thomas Charles, oedd â chopïau o’r ysgrythurau yn y Gymraeg.

Roedd Mari wedi cynilo am chwe blynedd i gael Beibl yn ei hiaith ei hun, a chafodd hynny’r fath effaith ar Thomas Charles fel iddo benderfynu helpu i sefydlu Cymdeithas y Beibl yn 1804.

Claddwyd Thomas Charles ar dir Eglwys Beuno Sant, a bydd y ganolfan ymwelwyr newydd yn dathlu’r stori ar gyfer pobl heddiw – gyda llawer ohonyn nhw’n defnyddio taith Mari Jones fel pererindod.

Fe wnaeth Cymdeithas y Beibl brynu’r adeilad segur rhestredig Gradd 2 yn 2007 a’r cae cyfagos yn 2009. Unwaith y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau yn yr hydref, bydd yn helpu i adrodd hanes Mari Jones a gweithredu fel canolfan addysg.

Dywedodd Dorothi Evans, Darllenydd yn Eglwys Crist a Maer y Bala:

“Mae pawb yn Eglwys Crist yn hynod o falch gyda’r cynlluniau. Roeddem i gyd yn meddwl tybed beth fyddai’n digwydd i’r Eglwys yn Llanycil, felly pan brynodd Cymdeithas y Beibl y safle, fe wnaeth hynny ateb gweddi cynifer ohonom.

“Felly, rydym yn cefnogi’r prosiect hwn yn fawr iawn, ac rydw i’n credu y bydd yn helpu i ddod â’r Beibl yn fyw, gan nad yw cymaint o bobl yn gwybod am hanes Thomas Charles a Mari Jones yn y Bala.”

Dywedodd Prif Weithredwr Grŵp Cymdeithas y Beibl, James Catford:

“Mae’r prosiect hwn yn bwysig iawn i Gymdeithas y Beibl yng Nghymru. Mae effaith y Beibl yng Nghymru – a thrwy Gymru, yng ngweddill y byd – wedi bod yn aruthrol. Bydd y ganolfan yn adrodd y stori hon i dwristiaid, plant ysgol ac ymwelwyr rhyngwladol.

” Rydym yn ddiolchgar iawn i bobl Llanycil a’r Bala am eu cefnogaeth a’u hanogaeth.”